ข้อเสีย-ข้อดีของบัตรเครดิต

ข้อเสีย-ข้อดีของบัตรเครดิต

ข้อเสีย-ข้อดีของบัตรเครดิต


   ข้อเสีย-ข้อดีของบัตรเครดิต

ประโยชน์ของบัตรเครดิต
          -ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตของท่าน ชำระค่าใช้จ่ายได้ทันที
          -ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องชำระคืนเต็มจำนวน เพราะท่านสามารถเลือกชำระคืนเพียง 5 % ของค่าใช้จ่ายท่านของท่าน บัตรเครดิตยังให้ท่านเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า สำหรับเหตุการณ์ในทุกสถานการณ์ การผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0%

ข้อเสียของการมีบัตรเครดิต
          ข้อนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่านเองว่า ท่านสามารถควบคุมการใช้บัตรของท่านได้ถูกวิธีหรือไม่

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกสมัครบัตรเครดิต
1. อัตราดอกเบี้ย
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆในการใช้บัตร
3. การให้บริการ
4. ค่าบริการรายปี
5. โปรโมชั่นของบัตรแต่ละประเภท

วิธีเลือกบัตรเครดิต

           พิจารณาเงื่อนไขในการสมัครของบัตรนั้น ๆ เช่น เงินเดือนขึ้นต่ำ เงินเดือนต้องผ่านแบงค์ เป็นต้น ใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด สินเชื่อหรือเครดิตมีหลายหลายรูปแบบในประเทศไทย นอกเหนือจากบัตรเครดิตที่ช่วยให้ผู้ถือบัตรมีความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการใช้เงินสูงสุดแท็กซ์:ข้อเสียบัตรเครดิต, ประโยชน์บัตรเครดิต, ข้อดีบัตรเครดิต,บัตรเครดิต,อยากมีบัตรเครดิต,สมัครบัตรเครดิต