ปัญหาหนี้บัตรเครดิต จัดการอย่างไรดี

ปัญหาหนี้บัตรเครดิต
ปัญหาหนี้บัตรเครดิต จัดการอย่างไรดี ... ต้องขอบอกก่อนว่า สำหรับวิธีที่จะจัดการปัญหาหนี้บัตรเครดิต นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีหนี้บัตรเครดิต และต้องการหาทางออก เรามีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำในการลดหนี้ หรือชำระหนี้ให้หมดโดยเร็ว โดยก่อนอื่นนั้น เราจะต้องรู้จักกับหนี้ที่เหมาะสมของตัวเราเองเสียก่อน ผมอยากจะถามทุกท่านว่า ทราบหรือไม่ว่า มีหนี้บัตรเครดิตเท่าไรถึงจะเป็นหนี้ที่เหมาะสม คำแนะนำ คือ ... จำนวนหนี้ที่ต้องผ่อนชำระบัตรเครดิตนั้นไม่ควรเกิน 10% ของรายได้สุทธิต่อเดือน หรือ ไม่ควรกู้เกิน 20% ของรายได้สุทธิตลอดทั้งปี เพราะจะส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้ได้ ผมว่ามากกว่าร้อยละ 50 น่าจะเกินเกณฑ์นี้ ไม่เป็นไรครับ เมื่อเป็นหนี้แล้ว เราก็ต้องชำระ ผมขอเสนอ เคล็ดลับจัดการปัญหาหนี้บัตรเครดิต (แบบคาดไม่ถึง) เพื่อให้ชำระหนี้ให้หมดโดยเร็ว มีดังต่อไปนี้

  • ประการแรก ต้องใจแข็ง ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ซื้อเฉพาะสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรค ค่าเดินทางมาทำงาน เสื้อผ้าตามความจำเป็น ฯลฯ ผมมีประโยค ประโยคหนึ่งมาแนะนำการประหยัดเงิน เพื่อมาชำระหนี้เพิ่ม คือ “ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีราคาถูกหรือส่วนลดแค่ไหน แต่ถ้าท่านไม่ซื้อ ท่านก็ไม่เสียเงินซักบาท”
  • ประการที่สอง ควรชำระหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงๆ ก่อน หากมีเฉพาะบัตรเครดิต ควรเลือกปิดบัตรเครดิตที่มียอดหนี้คงเหลือต่ำๆ ก่อน  แล้วทยอยปิดบัตรที่มียอดคงเหลือจำนวนน้อย เป็นใบต่อๆไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการลดหนี้ ทั้งนี้ ควรมีการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ควบคู่กันไปด้วย เพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้เพิ่ม เพื่อจะได้หมดเร็วขึ้น และหากต้องการมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ บัตรเดบิต แทน “บัตรเครดิต” เพื่อที่จะได้ใช้จ่ายตามเงินที่มีอยู่ในกระเป๋า ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตหรือไม่ ซึ่งการใช้บัตรเดบิตก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง
  • ประการที่สาม คือ เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อย่างอื่น เพื่อนำมาชำระหนี้ ให้พิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเมื่อหากนำมาชำระหนี้แล้ว จะทำให้ลดจำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นที่เราจะต้องจ่าย ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง
การไม่ก่อหนี้เพิ่ม ชำระหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงๆ ก่อน หรือเลือกปิดหนี้บัตรที่มียอดคงเหลือต่ำๆ รวมถึงขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อนำมาชำระหนี้ ถือเป็นเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยลดหนี้บัตรเครดิตลงได้ รวมถึงข้อแนะนำต่อไปนี้ จะช่วยให้จัดการปัญหาหนี้บัตรเครดิตได้เร็วขึ้น

  • ไม่มีเงินจ่าย อย่าได้รูดบัตร ใช้จ่ายให้น้อยกว่า หรือเท่ากับเงินสดที่มีเท่านั้น
  • ชำระเต็มจำนวนและตรงตามเวลา จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายส่วนของดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับต่างๆ ได้
  • ใช้บัตรเครดิตที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตนเอง อาจมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น กรณีที่ท่านต้องเดินทางและเติมน้ำมันอยู่แทบทุกวัน การเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตที่มีส่วนลด หรือปกติท่านเดินทางโดยรถไฟฟ้า การเติมเงินค่าเดินทางรถไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตที่ให้ส่วนลดพิเศษ ก็ถือว่าบัตรเครดิตลักษณะนี้เหมาะสมกันการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านแล้ว
  • ใช้สิทธิประโยชน์จากการได้แต้มให้เหมาะสม 

      นอกจากนี้ การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายเดือน จัดแยกค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค และใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จะช่วยให้คุณมีเงินเหลือเก็บมาชำระหนี้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นเคล็ดลับจัดการกับปัญหาหนี้บัตรเครดิตทั้งสิ้น ก่อนการรูดใช้บัตรเครดิต เราควรพิจารณาถึงความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ให้หมดโดยเร็ว สิ่งนี้แหล่ะ คือ หัวใจสำคัญที่ผู้ใช้บัตรเครดิตควรระลึกไว้ก่อนใช้เสมอ ... บัตรเครดิต บล็อก ขอบคุณครับ